طبق آموزش در این ویدیو خیلی راحت میتونید خاموش کردن چراغ سرویس (آچار) ۲۰۶ ٬ ۲۰۷ ٬ ایرانخودرو یاد بگیرید

اتو سرویس پیور – ۰۹۱۲۱۸۷۵۷۳۸