تخفیف!
700,000 تومان

چند بار مصرف

اصطکاک کمتر٬فرمول جدید

تضمین قدرت کامل موتور

کاهش مصرف سوخت

شستشو دهنده مسیر بنزین

شستشو دهنده ریل سوخت

 

15 عدد در انبار


توضیحات

مکمل شستشو دهنده چند بار مصرف به عنوان افزودنی‌های شیمیایی به سوخت‌ها اضافه می‌شوند تا مسیر سوخت را شستشو دهند. این افزایش بهبود کارایی موتور،کاهش مصرف سوخت ٬کاهش آلایندگی و افزایش توان خودرو می‌تواند. بسیاری از بنزین‌ها و دیگر سوخت‌ها از قبل اکتان بوسترها را در ترکیب خود دارند، (البته بجز ایران) اما در برخی موارد، ممکن است نیاز به افزودن اکتان شستشو دهنده جداگانه باشد.